اطلاعات عمومی 2

درخواست حذف این مطلب
آیا میدانستید که بهترین روغن، روغن حیوانی است. روغن کنجد و زیتون هم بهترین روغن گیاهی هستند ؟ آیا میدانستید که بهترین نان، نانهای سبوس دار است مثل نان سنگک ؟ آیا میدانستید که پنیر پفک اغلب پنیر تلخ(پنیر فاسد) و گندیده تاریخ مصرف گذشته می باشد ؟ آیا میدانستید که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد ؟ آیا میدانستید که سمورهای دریایی هنگام خو دن دستهای هم را می گیرند تا همدیگر را گم نکنند ؟ آیا میدانستید که ایرانیان در ۲۵۰۰ سال پیش در تخت جمشید دارای صفحات پخش موسیقی بوده اند ؟ آیا میدانستید که نوزاد انسان بیش از 300 استخوان دارد که با رشد بعضی از آنها به یکدیگر جوش می خورند ؟ آیا میدانستید که تقریباً یک سوم وزن یک زن و یک دوم وزن یک مرد را ماهیچه تشکیل می دهد ؟ آیا میدانستید که لایه بیرونی پوست انسان هر ۲ هفته یکبار با سلولهای جدید تعویض می شود ؟ آیا میدانستید که خوردن یک سیب اول صبح، بیشتر از قهوه باعث دور شدن خواب آلودگی می شود ؟ آیا میدانستید که مادر و همسر گراهام بل مخترع تلفن هر دو ناشنوا بوده اند ؟ آیا میدانستید که بیشترین سر دردهای معمولی از کم نوشیدن آب می باشد ؟ آیا میدانستید که سس کچاپ در سال ۱۸۳۰ به عنوان یک دارو به فروش می رفته است ؟ آیا میدانستید که دانشمندان ثابت کرده اند که بوی گل سرخ ترکیبی از بوی 40 نوع گل مختلف است ؟ آیا میدانستید که طبیعت سیاره اورانوس بر خلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است ؟ آیا میدانستید که سوسک ها مقاوم ترین موجودات در برابر گرسنگی هستند. آنها می توانند یک ماه بدون غذا و دو ماه بدون آب زنده بمانند ؟ آیا میدانستید که نیروی جاذبه ماه میتواند باعث زمین لرزه شود ؟